เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากศน.อำเภอสัตหีบ ณ ภูริมาศ โฮเทลแอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู, อาสาสมัคร, ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช, ครูผู้สอนคนพิการ, บรรณารักษ์และวิทยากรรวมทั้งสิ้น ๒๑ คนเข้าชม : 63


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา 10 / พ.ย. / 2565
      การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 9 / พ.ย. / 2565
      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565