เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ โดยมีนางวิบูลผล พร้อมมูล
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีเข้าชม : 56


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา 10 / พ.ย. / 2565
      การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 9 / พ.ย. / 2565
      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565