เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสาวชญานิษฐ์ สมพื้น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวอุษา ลิ้มกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีเข้าชม : 127


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา 10 / พ.ย. / 2565
      การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 9 / พ.ย. / 2565
      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565