เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : ข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565


 วันที่ 9 กันยายน 2565  นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายภานุมาศ พิมภักดี นักวิชาการศึกษา และนางสาวณัฐนันท์ พงษ์หัสบรรณ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice พร้อมทั้งรับฟังการเสวนา สานพลังเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อสร้างสมรรถนะของผู้เรียนสู่การมีงานทำโดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยองเข้าชม : 64


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง 15 / ก.ย. / 2565
      โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 15 / ก.ย. / 2565