เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : การอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสิงกัดูสำนักงาน กศน.

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 การอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสิงกัดูสำนักงาน กศน.เข้าชม : 46


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้” 11 / ส.ค. / 2565
      ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 8 / ส.ค. / 2565