เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : ดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565

จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี เป็นประธานปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเข้าชม : 67


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้” 11 / ส.ค. / 2565
      ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 8 / ส.ค. / 2565