เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดขลบุรี

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


 เรียน ท่าน ผอ./ท่าน รอง

วันที่ 21 กรกรฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายสรรทัศน์ บุญมา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดขลบุรี

สารสำคัญ ผลการพิจารณาองค์กรคุณธรรม จังหวัดชลบุรี  จำนวน 60 องค์กร ดังนี้

1. องค์กรคุณธรรมโดดเด่น 1 องค์กร (สำนักงานศึกษาธิการภาค 8)
2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 23 องค์กร (สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี และ อีก 22 องค์กร)
3.องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 16 องค์กร
4. องค์กรคุณธรรม 11 องค์กร
5. ไม่เข้าเกณฑ์ 10 องค์กร

ทั้งนี้ วัฒนธรรมจะออกเกียรติบัตรและมอบแก่หน่วยงานในห้วงโอกาสต่อไปเข้าชม : 63


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้” 11 / ส.ค. / 2565
      ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 8 / ส.ค. / 2565