เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง (Project Based – OJT – Presentation Skills)

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565


 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง(Project Based – OJT – Presentation Skills) ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เขตบางเขน กรุงเทพมหานครเข้าชม : 71


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 / ส.ค. / 2565
      เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้” 11 / ส.ค. / 2565
      ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 11 / ส.ค. / 2565
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 8 / ส.ค. / 2565