เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


 วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564 : สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 140 คน ดังนี้ ระดับประถมศึกษา 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 39 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95 คน สนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีกระดานแสดงรายชื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบที่ชัดเจน, การแต่งกายของผู้เข้าสอบถูกต้องเรียบร้อย มีการตรวจเอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ และได้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย มีเจลล้างมืออนามัย และนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

เข้าชม : 581


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมฏค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. BIG DAY 24 / พ.ย. / 2564
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน ปี 2565 24 / พ.ย. / 2564
      สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 / มี.ค. / 2564
      กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ ตะลุยโคกหนองนา เมืองบางพระ ชลบุรี 17 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4 / มี.ค. / 2564