เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


 วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการสอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยในภาคเช้าการสอบประกอบด้วย วิชาในกลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน สาระการพัฒนาสังคม ภาคบ่าย สาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการดำเนินชีวิต สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มีสนามสอบ จำนวน 17 สนามสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับประถมศึกษา จำนวน 158 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 857 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,246 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2,261 คน และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


เข้าชม : 494


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 / มี.ค. / 2564
      กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ ตะลุยโคกหนองนา เมืองบางพระ ชลบุรี 17 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมประจำเดือนสัญจร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 27 / ก.พ. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 / ก.ย. / 2563