เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมประจำเดือนสัญจร เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เสาร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


 วันที่ 23 มกราคม 2564 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัดทั้ง 11 แห่ง, ผู้แทนจาก กศน.อำเภอ แห่งละ 1 คน และบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) กรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทาง Facebook Live ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ของประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน, ร่วมแสดงความยินดีแก่ ท่านอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความในหัวข้อ อยากได้อะไรใน EEC” ให้แก่ กศน.อำเภอบ่อทอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19


เข้าชม : 463


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 / มี.ค. / 2564
      กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ ตะลุยโคกหนองนา เมืองบางพระ ชลบุรี 17 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมประจำเดือนสัญจร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 27 / ก.พ. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 23 / ก.ย. / 2563