เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข”

ศุกร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
มอบหมายให้ งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามโครงการ
“ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับของบริจาคมือ ๑ พร้อมใช้และส่งต่อให้กับน้องในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ได้รวบรวมของดังกล่าวและดำเนินการส่งมอบให้
สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว อำเภอชายขอบทั่วประเทศ ได้แก่
อำเภอตาพระยา , อำเภออรัญประเทศ , อำเภอตาพระยา , อำเภอโคกสูง ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

 
 


เข้าชม : 322


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2 6 / ส.ค. / 2563
      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 6 / ส.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” 17 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :EEC 18 / ธ.ค. / 2562