เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :EEC

พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :EEC
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี


 
 


เข้าชม : 308


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2 6 / ส.ค. / 2563
      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 6 / ส.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” 17 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :EEC 18 / ธ.ค. / 2562