เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


 วันที่ 18. ธันวาคม พ.ศ.2562 กศน.อำเภอบ่อทอง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมอาชีพ เคลื่อนที่
ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


 


เข้าชม : 301


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 2 6 / ส.ค. / 2563
      จดหมายข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 6 / ส.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ ตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” 17 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 8 / ม.ค. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :EEC 18 / ธ.ค. / 2562