[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 

เรื่องเด่น : ทั้งหมด
  
7 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [184]
18 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : [621]
28 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมภายในนิทรรศการงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 23 \"ตามรอยพระราชาสู่การพึ่งพาอย่างยั่งยืน\"
เข้าร่วมกิจกรรมภายในนิทรรศการงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 23 \"ตามรอยพระราชาสู่การพึ่งพาอย่างยั่งยืน\"
เข้าชม : [104]
28 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
รวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [129]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน \"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566\"
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน \"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566\"
เข้าชม : [378]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
เข้าชม : [336]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
เข้าชม : [182]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมขี้แจงการดำเนินงานหนังสือชุมชน ปีงบประมาณพ.ศ. 2567
เข้าร่วมประชุมขี้แจงการดำเนินงานหนังสือชุมชน ปีงบประมาณพ.ศ. 2567
เข้าชม : [212]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เข้าชม : [174]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าชม : [36]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [35]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
เข้าชม : [97]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567\"
\"สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567\"
เข้าชม : [128]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด)
จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด)
เข้าชม : [113]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567
เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567
เข้าชม : [103]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“สัมมนาเชิง สร้างสรรค์” การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
“สัมมนาเชิง สร้างสรรค์” การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เข้าชม : [138]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ณะกรรมการการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณะกรรมการการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าชม : [35]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
เข้าชม : [38]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2566
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2566
เข้าชม : [39]
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 /2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 /2566
เข้าชม : [115]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>