[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 

เรื่องเด่น : ทั้งหมด
  
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 /2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11 /2566
เข้าชม : [33]
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2566
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2566
เข้าชม : [33]
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทิน แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทิน แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
เข้าชม : [34]
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เข้าชม : [32]
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เข้าชม : [30]
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2567
เข้าชม : [14]
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566
เข้าชม : [82]
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าชม : [82]
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566
วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2566
เข้าชม : [53]
10 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2566
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2566
เข้าชม : [73]
10 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการการประชุมประจำเดือน
ประชุมบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการการประชุมประจำเดือน
เข้าชม : [64]
8 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน \"พรรณไม้งาม อร่ามชล\" ครั้งที่ 6
สกร.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน \"พรรณไม้งาม อร่ามชล\" ครั้งที่ 6
เข้าชม : [56]
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ
เข้าชม : [57]
6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [54]
18 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [197]
11 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [215]
24 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [295]
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าชม : [197]
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าชม : [182]
21 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าชม : [147]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดชลบุรี
97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 8 E-Mail: cbi_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10    Modify by   นิกร เกษโกมล   Version   Atsabala Custom