[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวจัดกิจกรรม : ทั้งหมด
  

10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
เข้าชม : [87]
9 / พ.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : [77]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [148]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [134]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา
เข้าชม : [187]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง
เข้าชม : [173]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เข้าชม : [167]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice
ข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice
เข้าชม : [117]
6 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ \"เมืองที่ไม่ทิ้งใคร\" แก่หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่เมือง
เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ \"เมืองที่ไม่ทิ้งใคร\" แก่หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่เมือง
เข้าชม : [145]
6 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ และนายสรรทัศน์ บุญมา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ และนายสรรทัศน์ บุญมา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื
เข้าชม : [116]
6 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
5 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การตัดสินประกวดคัดเลือก บทความ คลังความรู้ชุมชน กศน. (Thailand Knowledge Portal : TKP) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม KM สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
5 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การตัดสินประกวดคัดเลือก บทความ คลังความรู้ชุมชน กศน. (Thailand Knowledge Portal : TKP) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม KM สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [125]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
เข้าชม : [185]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ผ่
เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ผ่
เข้าชม : [170]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าชม : [186]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2565
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2565
เข้าชม : [160]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน. ประจำปี 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน. ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ นำเสนอผลงาน ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน. ประจำปี 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน. ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ นำเสนอผลงาน ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
เข้าชม : [138]
3 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2565
เข้าชม : [46]
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมหอพัก ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565
ตรวจเยี่ยมหอพัก ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565
เข้าชม : [124]
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมเปิดโครงการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่าง สำนักงาน กศน และภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมเปิดโครงการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่าง สำนักงาน กศน และภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [121]
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
เข้าชม : [133]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดชลบุรี
97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 8 E-Mail: cbi_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10    Modify by   นิกร เกษโกมล   Version   Atsabala Custom