[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 

เรื่องเด่น : ทั้งหมด
  
7 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [175]
29 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ส่วนที่ 1 การประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ส่วนที่ 2 การประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ส่วนที่ 1 การประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ส่วนที่ 2 การประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
เข้าชม : [301]
7 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [427]
18 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : [747]
28 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมภายในนิทรรศการงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 23 \"ตามรอยพระราชาสู่การพึ่งพาอย่างยั่งยืน\"
เข้าร่วมกิจกรรมภายในนิทรรศการงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 23 \"ตามรอยพระราชาสู่การพึ่งพาอย่างยั่งยืน\"
เข้าชม : [150]
28 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
รวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [181]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน \"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566\"
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน \"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566\"
เข้าชม : [413]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
เข้าชม : [408]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567
เข้าชม : [210]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมขี้แจงการดำเนินงานหนังสือชุมชน ปีงบประมาณพ.ศ. 2567
เข้าร่วมประชุมขี้แจงการดำเนินงานหนังสือชุมชน ปีงบประมาณพ.ศ. 2567
เข้าชม : [227]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เข้าชม : [185]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าชม : [41]
3 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [44]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
เข้าชม : [105]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567\"
\"สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567\"
เข้าชม : [140]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด)
จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร. ดีเด่น ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด)
เข้าชม : [124]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567
เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567
เข้าชม : [115]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“สัมมนาเชิง สร้างสรรค์” การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
“สัมมนาเชิง สร้างสรรค์” การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เข้าชม : [155]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ณะกรรมการการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณะกรรมการการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าชม : [38]
20 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
สนับสนุนเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
เข้าชม : [41]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>