[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

Download : ทั้งหมด
  

30 / ก.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
บทความภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [174]
30 / ก.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
มาตรฐาน กศน.ตำบล
มาตรฐาน กศน.ตำบล
เข้าชม : [122]
14 / มิ.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
Facebook fan page ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
-
เข้าชม : [301]
17 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
เอกสารหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทย์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
เอกสารหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทย์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
เข้าชม : [422]
21 / มี.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
-
เข้าชม : [461]
3 / พ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
มาตรฐาน กศน. ตำบล ปี 2565
-
เข้าชม : [781]
8 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ทำเนียบ ครูกศน.ตำบล ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
-
เข้าชม : [653]
8 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ทำเนียบ กศน.ตำบล จังหวัดชลบุรี
-
เข้าชม : [636]
25 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
การอบรมบุคลากรครู กศน.ตำบล
-
เข้าชม : [617]
1 / มิ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบการใช้งานสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำนักงาน กศน.
-
เข้าชม : [637]
20 / พ.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
-
เข้าชม : [714]
28 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือ การเฝ้าระวังติดตาม และเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
-
เข้าชม : [756]
28 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือ การจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิค - 19
-
เข้าชม : [733]
9 / ต.ค. / 2563 : เอกสารแนบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
-
เข้าชม : [1074]
8 / ก.ย. / 2563 : เอกสารแนบ
เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2563
-
เข้าชม : [1601]
2 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
แบบฟอร์มการรายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-
เข้าชม : [810]
6 / ส.ค. / 2563 : เอกสารแนบ
แบบฟอร์มการนิเทศติดตาม งบEEC
-
เข้าชม : [888]
30 / มิ.ย. / 2563 : เอกสารแนบ
การดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสำหรับประกอบการเรียนการสอน
-
เข้าชม : [865]
3 / เม.ย. / 2563 : เอกสารแนบ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
-
เข้าชม : [850]
17 / มี.ค. / 2563 : เอกสารแนบ
เครื่องมือนิเทศ กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-
เข้าชม : [918]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดชลบุรี
97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 8 E-Mail: cbi_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10    Modify by   นิกร เกษโกมล   Version   Atsabala Custom