[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้”

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ  “เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้” ผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอนุชา  พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์  ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  วิเท่ห์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้”  ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน.  เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย การบริหารต้นทุน งบประมาณ การส่งเสริมการขาย
 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้และผลผลิตที่ได้จากการเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ ไปจัดจำหน่ายและประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
                   3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภค มีพื้นที่แลกเปลี่ยนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย  การบริหารต้นทุนงบประมาณ การส่งเสริมการขายเข้าชม : 70


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง 15 / ก.ย. / 2565
      โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 15 / ก.ย. / 2565


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดชลบุรี
97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 8 E-Mail: cbi_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10    Modify by   นิกร เกษโกมล   Version   Atsabala Custom