[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 

ข่าวจัดกิจกรรม : ทั้งหมด
  

29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ถ่ายทำรายการ \"เรียนนอกรั้ว\" โดยคัดเลือกกิจกรรมที่โดดเด่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการขนมเปี๊ยะ โดยคุณป้าสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร กศน.ตำบลบ่อวิน และกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพิมพ์ลายผ้าจากใ
ถ่ายทำรายการ \"เรียนนอกรั้ว\" โดยคัดเลือกกิจกรรมที่โดดเด่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการขนมเปี๊ยะ โดยคุณป้าสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร กศน.ตำบลบ่อวิน และกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพิมพ์ลายผ้าจากใ
เข้าชม : [798]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และรับมอบหนังสือ \"มารยาทไทย มารยาทในสังคม\"
ข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และรับมอบหนังสือ \"มารยาทไทย มารยาทในสังคม\"
เข้าชม : [503]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ฯ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร วิชาการทำปลาแดดเดียว จำนวน 3 ชั่วโมง (โครงการออมสิน - กศน. \"สร้างงานให้เป็นเงิน)
ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ฯ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร วิชาการทำปลาแดดเดียว จำนวน 3 ชั่วโมง (โครงการออมสิน - กศน. \"สร้างงานให้เป็นเงิน)
เข้าชม : [592]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าชม : [552]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [468]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด
เข้าชม : [81]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด
ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด
เข้าชม : [81]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566
ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566
เข้าชม : [123]
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าชม : [86]
26 / พ.ค. / 2566 : ข่าวจัดกิจกรรม
คณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เข้าชม : [230]
10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษา
เข้าชม : [678]
9 / พ.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เข้าชม : [622]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [632]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เข้าชม : [1038]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา
เข้าชม : [558]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง
เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง
เข้าชม : [408]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เข้าชม : [411]
15 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice
ข้าร่วมการประชุม REO 8 Leanings Space สนง.ศธภ.8 พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในงานจะมีบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น best practice
เข้าชม : [342]
6 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ \"เมืองที่ไม่ทิ้งใคร\" แก่หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่เมือง
เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ \"เมืองที่ไม่ทิ้งใคร\" แก่หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่เมือง
เข้าชม : [382]
6 / ก.ย. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ และนายสรรทัศน์ บุญมา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื
วันที่ 5-6 กันยายน 2565 นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ และนายสรรทัศน์ บุญมา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื
เข้าชม : [337]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>